Spiritualiteit

Pagina’s:1 2Volgende >Laatste >

Astrid Feuser en Rosemarie Droschel, Energie Essences

Astrid Feuser en Rosemarie Droschel, Energie Essences

Schrijver: Astrid Feuser en Rosemarie Droschel
ISBN: 9063785461
Paper Back
Verschijningsjaar: 2001
Uitgever: Schors
129 blz.
Staat: redelijk tot goed, (heeft een vouw op de voorkaft), en wat stempels

De “Goede Geest” in de fles

Aantal
Product op voorraad

Prijs: € 5,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De goddelijke bibliotheek – Rufus C. Camphausen

De goddelijke bibliotheek
Rufus C. Camphausen
ISBN: 9062290310
Uitgever: Bres
Staat: stempel erg goed
paperback

Encyclopedische Wegwijzer Bij De Heilige Geschriften Van De Mensheid

Aantal
Product op voorraad

Prijs: € 4,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De stem van de stilte – H.P. Blavatsky

De stem van de stilte
H.P. Blavatsky
ISBN: 9070328674
Uitgeverij Parsifal
Staat: stempel, erg goed
paperback

Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Toen H.P. Blavatsky het schrijven van haar meesterwerken had voltooid, richtte ze haar aandacht meer in het bijzonder op de behoeften van mensen die oprecht ernaar verlangen hun medemensen te helpen. Het resultaat was De Stem van de Stilte, een klassiek devotioneel boekje van grote schoonheid en kracht. De ethische regels in dit boek zijn vertaald uit het ‘Boek van de gulden voorschriften’, dat is ontleend aan dezelfde oude bron als de Stanza’s van Dzyan waarop De Geheime Leer is gebaseerd. Ze maakt duidelijk wat het essenti’le verschil is tussen de twee paden van spirituele volmaking. Het ene wordt gevolgd door hen die de waarheid alleen voor hun eigen verlichting zoeken; het andere door mensen die vooral gedreven worden door mededogen en de vurige wens om het welzijn van de hele mensheid te verbeteren.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: € 9,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De wedergeboorte van de natuur – Rupert Sheldrake

Wedergeboorte van de natuur
Rupert Sheldrake
ISBN 90 215 2567 4
Kosmos
Staat: stempel, redelijk
Paperback

Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Pleidooi van de Britse bioloog voor een organisch, niet mechanisch wereldbeeld, dat aansluit bij de animistische traditie.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: € 9,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De weg vooruit – Eddie Shapiro, Debbie Shapiro, L.W. Carp

De weg vooruit
Eddie Shapiro, Debbie Shapiro, L.W. Carp
ISBN: 9053400389
Uitgever: East west publications
Staat: stempel goed
paperback

Enkele wereldwijd bekende persoonlijkheden geven in essays, toespraken, gedichten en gebeden hun visie op het nieuwe millennium.

Extra omschrijving van het productMeer gegevens

‘De weg vooruit’ is een boeiende en inspirerende verzameling van artikelen, toespraken, gedichten en gebeden van 32 prominente persoonlijkheden. Iedere bijdrage spreekt over de veranderingen die er moeten komen in het nieuwe millenium, wil de toekomst voor de mensheid, de natuur en de planeet gezond, veilig en hoopvol zijn. Dit boek behandelt vooral ook de spirituele noden van deze tijd. De volgende auteurs werkten aan dit belangrijke boek mee: Pat Paulson, Jean Houston, Eddie en Debbie Shapiro, Marilyn Ferguson, Anne Bancroft, Yoko Ono, Z.H. de Dalai Lama, Robert Thurman, Allen Ginsberg, Rabbi ZalmanSchachter, Kitaro, Deepak Chopra, Gerald Jampolsky, Diane Cirincione, Paul en Linda McCartney, Larry Dossey, Vaclav Havel, ZKH Prins Philip, Jeremy Rifkin, Sun Bear, Rubert Sheldrake, Colin Wilson, Stephen Levine, Thich Nhat Hanh, Father Theophane Boyd, Ken Wilber, John Harricharan, Father Thomas Keating, Swami Satchidananda en Sir George Trevelyan.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: € 6,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De ziel te lijf – Piet Vroon

De ziel te lijf
Piet Vroon
ISBN: 902631380 2
Uitgever: Ambo
Staat: stempel erg goed
paperback

Extra omschrijving van het productMeer gegevens

De manier waarop de ziel met het lichaam verenigd is, kunnen wij niet begrijpen, en toch is dat de mens, aldus een uitspraak van Augustinus. Ook latere filosofen hebben zich hierover het hoofd gebroken. Volgens Rene Descartes bestaan wij uit twee principes, namelijk stof en geest. Het contact tussen die beide domeinen zou tot stand komen in de epifyse of pijnappelklier. Als we zeggen dat er zowel een lichaam is als een ziel, zijn we er nog lang niet. Hebben we een lichaam plus een ziel in de vorm van een soort afscheidingsproduct van fysiologische processen, of is het tegenovergestelde het geval en bestaan we in wezen uit een geest, en is ons lichaam vanuit een geestelijke wereld voortgebracht? In nog andere bewoordingen: gehoorzamen het lichaam en het bewustzijn elk aan hun eigen wetmatigheden, of wordt ons doen en laten door een beginsel en wetgever beheerst? En verder: is het bewustzijn de oorsprong van allerlei besluiten en gedragingen of komen onze daden op een ander niveau tot stand ? De consequentie van dat laatste zou zijn dat we onszelf bedriegen als we menen dat het handelen voor een belangrijk deel op het bewustzijn steunt. De verschillende vormen van samenspel van psychische en lichamelijke processen komen in dit boek direct en indirect aan de orde, met dien verstande dat zware filosofische disputen zijn vermeden en dat de inhoud variaties op vele thema’s bevat. Ook wordt hier en daar de vraag gesteld hoe maatschappij en wetenschap omgaan met allerlei problemen en verschijnselen inzake lichamelijke en geestelijke processen.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: € 5,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Dorst naar heelheid – Christina Grof

Dorst naar heelheid
Christina Grof
ISBN 9020264761
Uitgever: Ankh-hermes
Staat: stempels verder goed
paperback

Aantal
Product op voorraad

Prijs: € 11,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Feng Shui van A tot Z, Günther Sator

Feng Shui van A tot Z
Günther Sator
Uitgeverij:  Schors
ISBN:  90 6378 403 1
Staat:  Zeer goed
Paperback

Aantal
Product op voorraad

Prijs: € 6,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

God en de wetenschap – Jean Guitton

God en de wetenschap
Jean Guitton
ISBN: 902631180x
Uitgever: Ambo
Staat: stempel goed
paperback

Op zoek naar het metarealisme

Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Heeft men in onze tijd wel het recht tegelijk over God en de wetenschap na te denken? Heeft men het recht voorbij te gaan aan het oude conflict tussen de gelovige – voor wie God noch aantoonbaar noch berekenbaar is – en de wetenschapper – voor wie God niet eens een werkhypothese is? Dat is in ieder geval de bedoeling van dit boek, dat zich beroept op een duidelijk feit: de wetenschap stelt vandaag vragen die nog niet lang geleden behoorden tot het domein van de theologie en de metafysica. Waar komt het universum vandaan? Wat is de werkelijkheid? Hoe liggen de verhoudingen tussen het bewustzijn en de materie? Waarom bestaat er veeleer iets dan niets?

Aantal
Product op voorraad

Prijs: € 6,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Grote goden – Herman Vuijsje

Grote goden
Herman Vuijsje
ISBN: 9025412696
Uitgever: Contact
Staat: stempel goed
paperback

Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Hoe ziet God eruit? We kennen Hem al eeuwen als een eerbiedwaardige oude heer, verblijvend ‘in den hoge’. Maar geldt dat beeld ook nog voor de generaties die nu opgroeien? We weten het niet, want kinderen worden bij enquêtes niet ondervraagd

Aantal
Product op voorraad

Prijs: € 4,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…
LadenBezig met bijwerken…
Pagina’s:1 2Volgende >Laatste >